Wat is een molecuul

Een molecuul is een combinatie van twee of meer atomen die aan elkaar zijn gebonden. Atomen zijn de kleinste deeltjes waaruit alle stoffen bestaan en ze hebben verschillende eigenschappen afhankelijk van welk element het is.

Moleculen kunnen gevormd worden wanneer atomen chemische bindingen vormen met elkaar, waarbij ze hun elektronen delen of uitwisselen om een stabiele structuur te creëren. Hierdoor kunnen moleculen verschillende eigenschappen hebben, zoals kleur, geur, smaak, textuur en functionaliteit.

Een bekend voorbeeld van een molecuul is water, dat is opgebouwd uit twee waterstofatomen en een zuurstofatoom en aan elkaar zijn gebonden. Andere voorbeelden van moleculen zijn glucose, zuurstof, DNA en eiwitten.

Kortom, een molecuul is een combinatie van twee of meer atomen die chemisch aan elkaar gebonden zijn en een bepaalde functie of eigenschap hebben.