Geel Huis BV (Kamer van Koophandel: 78117186), hierna te noemen Sportvastenshop, verleent u hierbij toegang tot sportvastenshop.nl (“de website”) en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Sportvastenshop behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Eigen verantwoording

De persoonlijke adviezen op het gebied van beweging, leefstijl, voeding en voedingssupplementen, die voortkomen uit het Sportvasten protocol of het Sportvasten traject, zijn specifiek ontwikkeld voor gezonde mensen. Indien u een ziekte heeft, dient u dit te overleggen met uw medische zorgverstrekker. De adviezen zijn nimmer bedoeld als diagnose, behandeling, genezing of ter voorkoming van ziekte.

Wanneer u overweegt voedingssupplementen in te nemen of indien u er aan denkt uw voedingspatroon, levensstijl en/of bewegingsprogramma te wijzigen naar aanleiding van dit advies, raadpleeg dan vooraf uw medische zorgverstrekker (huisarts of specialist). Met name als u reeds een medische behandeling volgt.

Sportvasten is een intensieve methode om af te kunnen slanken en vitaler te orden. Het volgen van een kuur is altijd op uw eigen verantwoording.
Je persoonlijke gegevens mogen worden opgeslagen, waardoor ik een persoonlijke protocol krijg en kan inloggen in de online omgeving. Mijn gegevens worden niet gedeeld met derden en derhalve alleen gebruikt voor het maken van en protocol en periodiek contact met je coach. Je kunt je coach ten allen tijde contacteren indien je je gegevens wilt inzien of verwijderen.

Beperkte aansprakelijkheid

Sportvastenshop spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sportvastenshop.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Sportvastenshop. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sportvastenshop nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sportvastenshop en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sportvastenshop, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.